• Anonyme

  ta lair bo mdr

 • parc k tu gere

 • Charmant bizoo

 • Anonyme

  heii" sàà vàà biien?
  bn ceiiteii pr te metre ùùn tii plo0ùùsh" 5 yàà po0w + dc =p
  eii pr sààvo0ii"r sii tàà msn :$?
  biizo0ùùx

 • Anonyme

  cc! sa va ti??????????